Zebranie wiejskie

W czwartek 13 lutego 2020 r. serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Olzy na zebranie wiejskie do Domu Kultury o godzinie 16:45.

Na zebraniu przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności sołectwa za rok 2019 planowane przedsięwzięcia w obecnym roku, a także sprawy bieżące. Ważnym punktem spotkania będzie zapoznanie się z tematem kanalizacji i gazyfikacji naszego sołectwa. 

Serdecznie zapraszamy!