Wesołych Świąt!

 

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego – zwycięstwa Chrystusa Pana
nad śmiercią, piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia:

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.
Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

 

Najserdeczniejsze życzenia składają:
Sołtys wraz z Radą Sołecką.