Ochotnicza Straż Pożarna

Historia OSP

Początki działalności strażaków–ochotników w gromadzie Olza datują się od lipca 1911 roku, kiedy to dochodzi do pierwszego zebrania organizacyjnego. Inicjatorem tego ruchu był rolnik Jan Krakówka.

Wiosną 1912 roku strażacy z Olzy brali udział po raz pierwszy w gaszeniu pożaru w miejscowości Hać (na terenie obecnych Czech). W następnych latach działalność straży zanikła z powodu wybuchu
I Wojny Światowej i powołania prawie wszystkich jej członków do wojska. Dopiero po zakończeniu wojny i po Powstaniach Śląskich w roku 1924 odbywa się kolejne zebranie organizacyjne. Z funduszy gminnych w tym samym roku wybudowano pierwszą remizę.

W 1928 roku jednostka bierze udział w pokazach strażackich w Boguminie, zaś w 1929 roku zakupiono pierwszy strażacki sztandar. W okresie międzywojennym strażacy z Olzy wielokrotnie brali udział w likwidacji pożarów na terenie Uchylska i Rogowa.

W wyniku działań wojennych w roku 1945 zostaje zburzona remiza a ocalały sprzęt po przewiezieniu do stodoły Leona Opica, w kwietniu tego samego roku ulega całkowitemu zniszczeniu.

W 1955 roku jednostka otrzymuje pierwszą motopompę LEOPOLITĘ. 8 maja 1960 roku została oddana do użytku nowa remiza.

W roku 1969 olzańscy strażacy otrzymali pierwszy samochód – skrzyniowy LUBLIN, który pozwalał na szybsze docieranie do miejsc zagrożonych.

W 1970 roku po rozbudowie Urzędu Gminy w Olzie powstała obecna baza lokalowa jednostki, utrzymywana do dnia dzisiejszego dzięki władzom samorządowym. W 1980 roku jednostka otrzymała z Komendy Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim pierwszy wóz bojowy – strażacki beczkowóz na bazie STARA 266.

W  roku 1988 z inicjatywy mieszkającego w Niemczech olzanina, Pana Mariana Sitka,  a także pomocy władz gminnych jednostka otrzymała z niemieckiego Norkkirche samochód gaśniczy MERCEDES, będący do dziś symbolem naszej jednostki.

20 lipca 2002 jednostka nasza sięgająca korzeniami do 1912 roku obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia, odznaczona wtedy została Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, a remiza wzbogaciła się o figurę św. Floriana.

W 2005 roku został ufundowany przez mieszkańców Olzy nowy sztandar strażacki, który poświęcono i przekazano naszej jednostce w trakcie obchodzonego w tym samym roku w maju uroczystego zakończenia tygodnia strażackiego.

W roku 2012 nasza  remiza wyposażona została w nowy węzeł sanitarny, którego ciężar finansowy poniosły władze samorządowe, zaś nasi strażacy w czynie społecznym wykonali znaczną część robót budowlanych i wykończeniowych.

25 września 2018 to nowa karta w historii naszej OSP, na zasłużoną emeryturę odchodzi bowiem nasz Mercedes 1113, a jego miejsce zastępuje Iveco Eurocargo 150-320 pozyskane dzięki pomocy Gminy Gorzyce oraz pozyskanym funduszom europejskim. Miesiąc później do naszego garażu wjechał również nowy katamaran służący do działań ratowniczych na wodzie i lodzie.

Oprócz wielu akcji gaśniczych, udziału w życiu społeczno-kulturalnym wsi i gminy, strażacy z Olzy brali udział w akcjach powodziowych w latach 1970, 1972, 1985, a szczególnie w roku 1997.

Za poświęcenie, trud, wkład pracy strażackiej, a także za działalność sportowo-pożarniczą i kulturalną wielu spośród nas zostało uhonorowanych licznymi odznaczeniami medalami.

Obecny skład Zarządu OSP Olza:

  • Prezes – Mirosław Wacławczyk
  • Naczelnik – Łukasz Siedlaczek
  • Wiceprezes – Eugeniusz Piechaczek
  • Z-ca Naczelnika – Patryk Hiltawski
  • Sekretarz – Adrian Szulik
  • Skarbnik – Jarosław Hojka
  • Gospodarz – Damian Kamczyk
  • Kronikarz – Krzysztof Czyż
  • Członek – Jerzy Kamczyk