Parafia Olza

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Olzie

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XII w. Wioska ta płaciła dziesięcinę na rzecz prepozyta kolegiaty w Opolu. Olza należała do parafii Gorzyce, a w XVII i XVIII w. do parafii w Boguminie. Drewniana kaplica św. Jana Nepomucena, zbudowana w czasie wojny 7-letniej opodal ujścia Olzy do Odry, została odbudowana już jako murowana w 1801. Później nazwano ją kaplicą św. Rodziny. 14 VIII 1932 odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy kościół. Poświęcenia kościoła dokonał 14 VII 1935 ks. prałat Milik. Kościół stanowił początkowo filię parafii Gorzyce. W czasie działań wojennych w 1945 został bardzo zniszczony. Odbudowany po wojnie, został poświęcony 15 VII 1946 przez ks. dziekana Franciszka Szulca z Kochłowic. 1 IX 1944 ustanowiona została w Olzie samodzielna placówka duszpasterska. Parafię erygowano 20 XII 1957.