Stowarzyszenie „Aktywna Olza”

Stowarzyszenie „Aktywna Olza” jest organizacją pozarządową NON profit, utworzoną w 2015r. Wśród założycieli i osób wspierających są przedstawiciele różnych środowisk, tj. , rady sołeckiej, ośrodka kultury, Chóru Słowik nad Olzą, zespołu śpiewaczego Olzanki, Ale to już było,  szkoły  i młodzieży. Stowarzyszenie ma ambitny cel, aby tworzyć warunki do współpracy i porozumienia pomiędzy różnymi partnerami i aby angażować różne grupy do działania na rzecz rozwoju Olzy. W zarządzie mamy P. Prezes z b. dużym doświadczeniem w zarządzaniu  jak i w realizacji projektów europejskich, są przedstawiciele środowiska młodych mieszkańców oraz osoby posiadające doświadczenie w pracy na rzecz kultury a także księgową. Również członkowie stowarzyszenia posiadają doświadczenie w organizowaniu imprez lokalnych i działaniach na rzecz swoich grup. Naszymi cyklicznymi działaniami są: biesiada śpiewacza, wsparcie Rodzinnego Turnieju  Tenisa Stołowego i Biwaku Powstańczego, Spływ Meandrami Odry oraz wycieczki rowerowe latem. Na początku grudnia organizujemy w plenerze „Światło z Olzy do nieba”. Odpowiadamy na  potrzeby mieszkańców pozyskując środki i realizując coraz to nowe projekty.