Kontakt

Nasz email: kontaktolza@solectwoolza.eu

Sołtys: Józef Sosnecki
Tel.: 723 862 435

Prezes Zarządu OSP Olza: Mirosław Wacławczyk
Tel.: 609 475 654

Ksiądz Proboszcz: Bogdan Reder
Tel.: (32) 451 16 00
http://krolowej-pokoju.opw.pl

Rada sołecka:

 • Józef Sosnecki – przewodniczący rady,
 • Bogusław Krótki – zastępca przewodniczącego rady
 • Marzena Hojka,
 • Lucyna Gajda,
 • Jan Honisz,
 • Jerzy Lipka,
 • Maria Kuczera
 • Grzegorz Płaczek,
 • Justyna Wacławczyk – sekretarz

Radni Olzy:

 • Beata Młynarczyk
 • Piotr Zimny